تماس با ما

میتوانیم از طریق این فرم با هم در حوزه‌ی معرفی کتاب، فیلم، آموزش و حتی سایر مهارتهایی که بنده در بخش درباره من توضیح دادم، در ارتباط باشیم.

خیلی استقبال می کنم اگر در حوزه نویسندگی ایده ای داشته باشید و بتوانیم باهم پیرامون آن، بحث و تبادل نظر داشته باشیم و یک داستان خلق کنیم.